top of page

O nás

Canisterapii sa venujeme od roku 2011 kedy sme úspešne absolvovali Kurz inštruktorov canisterapie v Humennom, súčasťou ktorého bolo aj testovanie povahy psa - terapeuta a odvtedy si pravidelne obnovujeme platnosť certifikátu (rok 2012. 2013 a 2015). V tom istom roku sme sa zúčastnili cyklu canisterapeutických prednášok v Hlohovci v rámci rozvojového projektu „Stop bariéram 2011“ podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sme pracovali s deťmi zo ZŠ. 
 

Od januára do septembra 2012 sme pravidelne vykonávali canisterapiu v Špecializovanom zariadení a DSS Arcus v Košiciach, neskôr po návrate na západné Slovensko sme sa venovali príležitostným ukážkam pre základné a materské školy a v roku 2013 sme na ZŠ viedli cyklus prednášok "Ja a môj pes v meste" kde sa deti učili ako sa správne starať o svojho domáceho miláčika a ako sa majú spoločne správať na verejnosti. V rámci neho sme deťom priblížili aj práce záchranárskych psov a rôzne oblasti kynológie a využitia psov.
 

V roku 2014 sme chodili do vtedajšieho Rehabilitačného strediska v Trenčíne – Zlatovciach a od toho istého roku neustále navštevujeme DSS v Zemianskom Podhradí, kde sa každoročne zúčastňujeme Dňa otvorených dverí.
 

V roku 2016 sme navštívili DSS v Novej Bošáci a začali pravidelne vykonávať canisterapiu v DSS Javorina v Bzinciach pod Javorinou.
 

V roku 2017 sme nadviazali pravidelnú spoluprácu s medzinárodným rehabilitačným centrom špecializujúcim sa na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu Adeli Medical Center v Piešťanoch a v septembri 2018 s Centrom včasnej intervencie v Trenčíne – Soblahove. V rovnakom období sme začali v CSS v Novom Meste nad Váhom vykonávať 2x mesačne skupinovú a 2x mesačne individuálnu canisterapiu.
 

V októbri 2017 prešli naše psy Nelka a Bayles skúškou psa terapeuta podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov K-7 a koncom toho roka sme absolvovali  workshop Špeciálny pes v škole a škôlke a v roku 2018 Polohovanie a integrovaná canisterapia u PhysioCanis Žilina.
 

V júni 2018 sme v rámci adopčnej akcie Nedeľné korzo - V znamení zvierat vo Zvolene v jednom vstupe prezentovali canisterapiu na teoretickej a praktickej úrovni pre širokú laickú verejnosť. Tohto podujatia sme sa opätovne zúčastnili aj v roku 2019.
 

Koncom februára 2019 sme sa s Nelkou a Blancom zúčastnili certifikovaného kurzu v Prahe pod názvom Canisterapia v teorii a praxi usporiadaného spolkom Tam, kde zvířata pomáhají z.s. Po dvoch víkendoch teórie a praxe sme všetci opäť úspešne zložili canisterapeutické skúšky. V októbri 2019 si skúšku psieho terapeuta obnovila aj Bayles - v Banskej Bystrici získala plný počet bodov.
 

Od marca 2019 navštevujeme Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis Krajné. V máji sme sa zúčastnili krásnej akcie Otvorená náruč na Podkylave - ktorá bola venovaná rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra. V júli sme prijali pozvanie do Častkoviec do OZ Bazalka na denný tábor a v septembri sme opäť potešili detičky na tábore s názvom Pomôžme deťom s autizmom.

V tom istom roku sme ešte navštívili aj Materskú školu v Hrádku a v Bzinciach pod Javorinou, Špecializované zariadenie pre seniorov Dubina v Dubnici nad Váhom, Materské centrum Žabka na Starej Turej.

Od októbra spolupracujeme s CSS DEMY Trenčín - špecializované zariadenie pre autistov, ktoré navštevujeme 1x týždenne.

V závere roka sme navštívili aj naše hlavné mesto a to hneď niekoľkokrát: postupne 9 tried Materskej školy P. Horova v Devínskej Novej Vsi, 2x zariadenia CASA Bratislava a 2x CASA Pezinok.

Suma sumárom, v roku 2019 sme vykonali 73 intervencií s asistenciou psov na území Trenčianskeho, Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Navštívili sme spolu 10 sociálnych a školských zariadení. 

Do tímu sme začiatkom roka po úspešnom zložení skúšky psa terapeuta pribrali na výpomoc nášho Blanca a do výcviku nám pribudli tiež dve psie slečny - šteniatka Amera a Fly.

Rok 2020... 

z jednej strany rok veľmi nešťastný, no počtom terapií najvyťaženejší.

Naštartovali sme ho spoluprácou s našimi pravidelnými a stabilnými zariadeniami. Až do marca - kedy sa objavil prvý prípad nákazy Covidom-19 na Slovensku a na takmer 3 mesiace sme museli pozastaviť našu činnosť. Po povolení Úradom verejného zdravotníctva sme ju obnovili až začiatkom júna v Centre včasnej intervenecie v Trenčíne. Keďže skoro celú našu klientelu do toho času tvorili Domovy sociálnych služieb, ktoré zostali dlhodobo zatvorené, uvoľnila sa nám kapacita pre Centrá pre deti a rodiny a začali sme pravidelne spolupracovať so 4 centrami: 1x týždenne individuálne na Myjave a v Piešťanoch, skupinovo v Novom Meste nad Váhom. Individuálne sme niekoľkokrát navštívili aj 3 chlapcov v druhom bloku v Piešťanoch.

Začali sme vykonávať individuálne domáce intervencie v Čachticiach pre rodiny s deťmi úplne bezplatne vďaka štedrosti našich sponzorov.

Koncom roka sme po dlhom hľadaní našli do nášho tímu dve dámy - fyzioterapeutku Kristínku a špeciálnu pedagogičku - dlhoročnú odborníčku na deti s poruchou autistického spektra, pani Andreu s dvomi sučkami plemana labradorský retriever. 

Rok 2021 sme naštartovali novou spoluprácou s Centrom individuálnej a komplexnej rehabilitácie AXIS Medical Center v Piešťanoch 2x týždenne. Okrem toho stále pokračujeme v individuálnych domácich intervenciách a uvidíme, čo nám rok 2021 prinesie.

Najviac zo všetkého veríme, že sa už čoskoro budeme môcť v zdraví vrátiť za našimi klientmi do Domovov sociálnych služieb a opäť ich potešiť prítomnosťou našich psíkov :-)

bottom of page