top of page

Termíny intervencií

Po dohode s klientom

Korešpondenčná adresa OZ

Canisterapeutické centrum BELA

Javorinská ulica 1951/12

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Napíšte nám

Spáva odoslaná ! Ďakujeme.

Canisterapeutické centrum BELA:

Registrácia: VVS/1-900/90-56115 z 15. 3. 2019

IČO: 52284018

DIČ: 2121172911

Email: canisterapiabela@gmail.com

Telefón: +421 908 389 525

Číslo bankového účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s.: SK3609000000005157923818

bottom of page