top of page

2% z daní

Prvý krát sme poberateľmi 2% z dane z príjmu.

 

Od vzniku nášho OZ v roku 2019 sme s našimi psími terapeutmi vykonali viac ako 200 intervencií s asistenciou psov v rehabilitačných, sociálnych, školských a iných špeciálnych zariadeniach. V roku 2020 sme sa začali venovať individuálne a bezplatne rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi prostredníctvom domácich intervencií a náš tím doplnili dve dámy - fyzioterapeutka a špeciálna pedagogička - dlhoročná odborníčka najmä na deti s poruchou autistického spektra.
Prostriedky získané z príjmu 2% preto vynaložíme na ďalšie skvalitnenie našich služieb a to najmä na nákup rehabilitačných, senzorických, didaktických či iných špeciálnych pomôcok, ktoré tak veľmi potrebujeme.

 

Za každé 2% vyslovujeme my aj naši psí terapeuti veľké HAF / ĎAKUJEME

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO:

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2021.

 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. POZOR zmena v riadku 13!

 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.

 4. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021.

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:
 

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.

 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

 • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

 •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

2. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

 • Pre právnické osoby je tlačivo pre poukázanie 2% z dane už súčasťou daňového priznania - čiže na ich poukázanie nepotrebujete okrem daňového priznania nič iné. Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, t.j. do 31. 3. 2021 na príslušnom daňovom úrade a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali v prospech Vami vybraných prijímateľov

 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

 

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Pre 

bottom of page